Gongul si Masca (FULL)

De profesie actor, Mircea Belu scrie şi poezie – cum se spune – în timpul liber ; dar actorul, dacă nu mă înşel, e un profesionist care nu are ceea ce se cheamă timp liber, vreau să pun că meseria iui este, eventual, de a umple timpul liber al altora, dar închinînd acestui nobil ţel tot timpul zilelor iui ; încît, scriind poezie în ceea ce ar fi fost să fie timpul sau liber, Mircea Belu scrie de fapt în chiar timpul zilelor lui, nefiind astfel deloc un poet ocazional, ci poet pur şi simplu, Dovada şi premiul revistei „Contemporanul” ce i-a fost atribuit în cadrul Festivalului Naţional de poezie de la Sighetu-Marmaţieî, ediţia XII – 1985.

LAURENȚIU ULICI

Citește in Fullscreen: MIRCEA BELU – Gongul și Masca pe Scribd.com

Editura Litera – București, 1986. REDACTOR : RADU ALBALA. TEHNOREDACTOR : ELENA GARAJAU. Bun de tipar : 14.VII.1986. Coli tipar : 5,5. Lucrare apărută în regia autorului. Tiparul executat sub comanda nr. 46. întreprinderea Poligrafică „Banat” Timişoara. Calea Aradului nr. 1. Coperta şi ilustraţii DONE STAN

Cititorule,

Deşi, de obicei, poezia n-are nevoie de explicaţii, de completări teoretice textuale, de precizări suplimentare sau de marginalii la ceea ce înseamnă ea în sine, în cazul lui MIRCEA. BELU, dacă ţi s-ar aduce totuşi la cunoştinţă cîteva lucruri privind poetul, aceasta îţi va spori nu atît disponibilitatea la lectură — poezia lui Mircea Belu n-are deloc nevoie de aşa ceva —- cît îţi va satisface curiozitatea estetică privind taina creaţiei lui.
Deci, cine este autorul acestor atît de incandescente versuri ? te vei întreba.

Mircea Belu însă este ce este, poet descinzînd din stirpea maramureşeană a descălecătorilor, cuceritori de spaţii şi păstrători de tradiţii. Ins din generaţia lui Ion Juga, generaţia celor „ coborîţi“ din nord şi răspîndiţi peste tot unde nevoia revigorării se impune cu necesitate. Nevoia impregnării „ cloroticelor alexandrinisme“ ale poeziei contemporane cu sensurile unor bărbăteşti rezonanţe.

Şi ce puternic „tună” versurile lui Mircea Belu în urechile celor pentru care idealul a fost înlocuit de scop! O replică de altfel binevenită la cum-ul atîtor poeţi prin ce-ul unor distincte evidenţe.

Marcel Petrişor

 

Carte de oaspeți:

Aici poți sa scrii câteva rânduri, ele vor fi postate automat pe site.